Trang chủ  /  Tin tức  /  Công trình tiêu biểu

Công trình tiêu biểu

Công trình tiêu biểu

Thi công lắp đặt wifi tại trường THCS Trưng Vương

Thi công lắp đặt wifi tại trường THCS Trưng Vương

Thực hiện 08/2023 ...

T&C tham gia Talkcoffee với chủ đề

T&C tham gia Talkcoffee với chủ đề "Công nghệ & cuộc sống thông minh"

Thực hiện 07/2023 ...

Thi công bảo máy tính trì tại trường THCS Trưng Vương Nha Trang

Thi công bảo máy tính trì tại trường THCS Trưng Vương Nha Trang

Thực hiện 07/2023 ...

Thi công lắp đặt wifi tại cafe Vinh Thanh Nha Trang

Thi công lắp đặt wifi tại cafe Vinh Thanh Nha Trang

Thực hiện 06/2023 ...

Thi công tại trường THCS Nguyễn Viết Xuân Nha Trang

Thi công tại trường THCS Nguyễn Viết Xuân Nha Trang

Thực hiện 06/2023 ...

Thi công lắp đặt wifi tại siêu thị Coopmart Nha Trang

Thi công lắp đặt wifi tại siêu thị Coopmart Nha Trang

Thực hiện 05/2023 ...

Thi công tại cửa hàng Spa Cửu Long Nha Trang

Thi công tại cửa hàng Spa Cửu Long Nha Trang

Thực hiện 05/2023 ...

T&C tặng quà cho phòng giáo dục Nha Trang nhân ngày 30/04

T&C tặng quà cho phòng giáo dục Nha Trang nhân ngày 30/04

Thực hiện 04/2023 ...

Thi công tại nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà

Thi công tại nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà

Thực hiện 04/2023 ...

Giới thiệu màn hình văn phòng SAGS

Giới thiệu màn hình văn phòng SAGS

Thực hiện 04/2023 ...

Thi công tại khách sạn SeaSing Nha Trang

Thi công tại khách sạn SeaSing Nha Trang

Thực hiện 03/2023 ...

Thi công tại khách sạn OASIS Nha Trang

Thi công tại khách sạn OASIS Nha Trang

Thực hiện 03/2023 ...

Thi công tại khách sạn Liberty Nha Trang

Thi công tại khách sạn Liberty Nha Trang

Thực hiện 03/20233 ...

Thi công tại khách sạn LeGend Sea Nha Trang

Thi công tại khách sạn LeGend Sea Nha Trang

Thực hiện 03/2023 ...

Thi công tại khách sạn BlueSea2 Nha Trang

Thi công tại khách sạn BlueSea2 Nha Trang

Thực hiện 02/2023 ...

Thi công hệ thống mạng BV tỉnh Khánh Hoà

Thi công hệ thống mạng BV tỉnh Khánh Hoà

Thực hiện 02/2023 ...


<< 1 2 3 4 >>